1. 1.
  ve aynı zamanda bildirmesidir!

  hicri 1545, miladi 2120! hadi yırttınız gençler, o zamana kadar ne siz kalırsınız, ne de ben!

  https://www.youtube.com/watch?v=e_syHrxDHUE+

  kuran'a göre kıyametin zamanı konusunda spekülasyon yapmak küfür müdür? ağır küfürdür!

  hokkabaz ve de sahtekar kürt sait ve şakirtleri için sorun mu? tabi ki değil...
  3 ... rumeli71