1. 1.
    Derhal 155’e bildirmek gereken eylemdir.

    insan bir utanır be.
    2 ... forzaslan