1. 1.
    Türkiyenin anadili Türkçedir. Siktirin gidin.
    4 ... super helix