1. 1.
    toplum içinde kahkahalarla gülüşmelere neden olur evet..
    5 -6 ... cihaner