1. 1.
  Burhan berken~zerî

  Gundê hember gundê me ye – ( Karşıdaki bizim köydür )
  Qe ku tune sed mal heye – ( Hiç olmazsa yüz ev vardır )

  Gundê ku qîz û bûk tê de tune – ( O köy ki içinde kız ve gelinler olmasa )
  Ew gunda jî xirabe ye – ( O köy harabedir )

  Wey liminê wey liminê – ( Vay bana vaylar bana )
  Zerya min çû pezxwedanê – ( Zeryam koyun tuzlamaya gitti )

  Hatim Zerî birevînim – ( Zeri mi kaçırmaya geldim )
  Peşî kete zivistanê – ( Mevsim kışa döndü )

  Ez Dersîmê ji wê de tê me – ( Dersimin ötesinden gelirim )
  Qorê zêran yek ji kême – ( Altın takımından biri eksiktir )

  Karê Xwedê kes nizane – ( Allahın işidir kimse bilmez )
  Ez nesîbe cane kê me – ( Kimin canının nasibiyim )

  https://youtu.be/3khXOvgFglM
  4 -4 ... zerya