1. 1.
  amacı, dünya ülkeleri arasındaki gelişme farklarını ortadan kaldırmak ve daha eşitlikçi bir paylaşımı mümkün kılmak olan ve küresel kapitalist güçler tarafından uygulanan bir sistemdir.

  oysa ki bu sistem ülkeler arasındaki farkları ortadan kaldırmak ve tüm dünya ülkeleri arasında eşit bir paylaşım sunmak şöyle dursun, iddia edildiğinin tam tersine, dünya üzerinde milyonlarca insan için yaşama dair sorunların daha da büyüyüp sivrilmesine neden oluyor. dünya nüfusunun 6 milyara vardığı günümüz küresel kapitalist sisteminde, günde bir dolardan az gelirle yaşamaya çalışan insan sayısının yaklaşık 1 milyar 300 milyon olduğu ve 3 milyar insanın payına da günde iki dolardan az gelir düştüğü bilinirken, eşitlikçi paylaşımdan dem vurmak sadece abesle iştigaldir. *
  1 ... zanedus
 2. 2.
  (bkz: kapitalist dünya)
  (bkz: kapitalist ekonomi)
  (bkz: kapitalizm)
  ... vakur
 3. 3.
  II. dünya Savaşından sonra hızla "küresel kapitalist sistem"i baskıyla uygulayan emperyalist batının hakim sınıfları, oluşturdukları sistemin dengesizliği sonucunda umarsızca tüketilen kaynaklar, yaşanılan ekonomik alanda kalıcı izler bırakan depremler ve sistemin tamamen bitme aşamasına gelmesi akabinde kapitalist güçlerin açgözlülüğü ve sahip olduğumuz değerleri korumak adına sistemi, uygulayan batının çöküşünden dağılışından birlik ve bütünlük adına dersler çıkartmalıyız.
  ... karaanj
 4. 4.
  sermayenin, sömüremediği ve yönetemediği ülke bırakmamayı amaçlayan, finans oligarşi, rüşvet çarkı, halkları tüketime alıştırma, her yönden bağımlı kılma ve askeri güç desteğiyle ilerleyen saldırı sistemidir.
  ... zarbut