1. 1.
    Bazı duygular anlatılmaz ya, işte o duyguları anlatan bir makamdır bu.

    Hüznün en tatlı yanının nağmelere sirayetindeki eşsiz ahenkin kulaklara inkişaf eden terennümlerinin zevkini yaşatan bir makamdır.
    -1 ... hakgeldibatilzailoldu