1. 1.
    .. de bir başka oluyor canım! diye övülen bilge kişi hali.
    1 ... pitiless