1. 1.
    ilerleyen günlerde moda olacak eylemdir.
    2 -1 ... gladyator
  2. 1.
    çocukken bakkala giderken yaptığım eylemdir. beyaz donun havası ayrı oluyordu.
    1 ... adini vermek istemeyen yazar