1. 1.
    bir olayın, durumun veya isteğin üzerinden zaman geçmesiyle olayın, durumun ya da isteğin kalmaması.
    ... minti