1. 1.
    chp tarafından minareleri yıkılıp chp'nin 6 oku koyulmuştur.
    1 -1 ... jeffrey dahmer