1. 1.
  ilk hayalden sona doğru:

  Astronot
  Bilgisayar mühendisi
  Makine mühendisi
  Elektrik-elektronik mühendisi
  Savcı
  Tarih öğretmeni/öğretim görevlisi
  Mütercim/Tercümanlık.
  ... expected1