1. .
    sol frame in küçük sırlar sebebiyle sikilmesinden mütevellit yazarın isyanıdır.
    1 -2 ... heromuzzy