1. 1.
  osmanlı'nın tarihinde, karlofça ile birlikte en ağır şartların bulunduğu antlaşmadır. en önemli maddesi ise rusların ortodoksları koruma hakkı elde etmesiyle ilgili olandır. bu madde sayesinde ruslar direk olarak osmanlı'nın iç işlerine karışabilmişlerdir. bu maddenin günümüzdeki hali için (bkz: ab ve ab nin uyum yasaları)
  4 ... mini mini bir nick konmustu
 2. 2.
  osmanlı devleti nin faturasını sonradan çok ağır bir şekilde ödediği, oldukça ağır şartlara sahip olan, maddelerinin uygulanmasının kötü etkilerinin sonraki zamanlarda da hissedildiği, çarlık rusyası na (bkz: osmanlı devleti)nin iç işlerine karışma hakkını veren oldukça ağır antlaşma.
  1 ... sophie
 3. 3.
  savaş meraklısı 3. mustafa'nın lehistan bahanesiyle rusyayla çatışması neticesinde rusya karşısında osmanlı'nın ezildiği antlaşmadır. zaten sonuç olumlu ya da olumsuz olsun bir şekilde masada kaybediyordu (bkz: prut savaşı); bu sefer de hem savaş alanında hem de masada kaybetmiş oldu.
  3 ... haybe
 4. 4.
  iki devlet indinde subkut iden her dürlü mu'adat ve muhasama şimdiden ila'labed ahv u azale olunub gerek alat-ı harbiye ve gerek sair takrib ile tarafeynden amel-i tebadur u icra olunan zarar ve tadiyat nisyan-ı mubadele ile feramuş olunub bubabede vücuh ile vasıla bir vakde kadar ahz-ı intikam olunmaya. düşmanın yirine berren ve bahren mubed ve kavr u tegayürden müneze musalahaya re'ayat ve hiraset oluna. gerek taraf hümayünümden ve gerek ahlaf u emcadım tarafından ve kezalık rusya padişahı müşarül-aleyh ve ahlafı beynlerinde temhil olunan ittifak ile safi müebbed tagyirden biri mu'alat- ı hıfz u hiraset olunub işbu maddeler kemaldikkat ve ihtimam icra muteber kılınalar.....

  bu 3 maddelik ahid-namenin, birinci madde girişidir. orjinal metinden el emeği özellikle, göz nurudur. *

  edit: gelen eksi oyun mantığı ne, bu bir çeviridir (gb)
  3 -2 ... pnar
 5. 5.
  Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, 1768-1774 yılları arasında vuku bulan savasa son veren ve Osmanlı Devletinde önemli toprak kayıplarına yol açan bir antlaşma.
  17 Temmuz 1774 tarihinde imzalanan ve henüz tahta yeni çıkan Birinci Abdülhamid Han tarafından tasdik edildi.

  Osmanlı ordususundaki dagılmalar sonucunda 12.bin kısı kalan ordu yuzunden Osmanlı barıs istemek zorunda kaldı
  Osmanlı Devleti, arazi itibariyle fazla kayba uğramamakla beraber, Rusların Eflak ve Boğdan�a karışmaları, istedikleri yerlerde konsolosluk açabilmeleri ve Ortodoksların hâmisi sıfatını takınmaları gibi maddeler sebebiyle, zayıf anlarında, devamlı olarak bu devletin saldırılarına mâruz kalmıştır.
  -1 ... seirios
 6. 6.
  osmanli'nin kazaninin kucukten kucukten kaynamaya basladigini gosteren anlasmadir ayni zamanda.
  2 ... fenasi kerim
 7. 7.
  Ermeni gailesinin hortlamaya başlamasını sağlayan antlaşmadır.
  1 ... tathar elanesse
 8. 8.
  karlofça ve berlin antlaşmalarıyla birlikte osmanlıların ocağına incir ağacı diken antlaşmadır. devlet, bu antlaşmayla görünürde çok büyük bir toprak kaybına uğramamıştır. kırım hanlığı bağımsız olsa da, hala halifeye bağlıydı** savaş esnasında da ruslar işgal ettikleri yerleri geri verdiler. ancaak, diğer bazı maddeler ise, osmanlının yıkılışına kadar devam edecek sorunların başlangıcı oldu. misal,ermeniler lehine ıslahatlar yapılması. böylece ilk defa ermeni sözcüğü telaffuz edildi. bir diğeri de, tabii, rusların ortodoksların hamisi olmasıdır ki, ileride de görüleceği gibi, ruslar her bokta, ortodosklara karışmayın ulan deyip,soluğu osmanlı topraklarında alacaktır.
  4 ... kultigin
 9. 9.
  karadeniz'deki türk egemenliği sona erdi.
  osmanlı devleti tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödedi.
  ortodokslar'ın himayesini alan rusya osmanlı devleti'nin içişlerine karışma imkanını elde etti.
  ilk defa halkı türk ve müslüman olan bir toprak parçası kaybedildi (kırım).
  balkanlar rus tehlikesine açık hale geldi.
  rusya ilk defa kağitülasyonlardan faydalanma hakkı elde etti.
  rusya akdeniz'e inme hayallerini gerçekleştirmiş oldu.
  küçük kaynarca antlaşması (1774) 18. yüzyılda yapılan şartları en ağır antlaşmadır.
  4 -1 ... ece kscg
 10. 10.
  osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olan anlaşmadır.

  küçük kaynarca anlaşmasının maddeleri;

  1-kırım bağımsız olacak, ancak halkı dini bakımdan osmanlı halifesine bağlı kalacaktır. kırım hanının atanmasında osmanlı nın onayı alınacaktır.

  2- azak kalesi, kabartay bölgesi, yenikale, kerç,kılburun kaleleri ruslara bırakılacaktır.

  3- rusya osmanlı himayesindeki ortodokslarla eflak ve boğdan beylerinin haklarını koruyabileceklerdir.

  4- rus ticaret gemilerikaradeniz ve akdeniz de serbestçe ticaret yapabileceklerdir.

  5- ruslar kapitülasyonlardan faydalanabileceklerdir.

  6- rusya istanbul da sürekli elçi bulundurabilecek ve istediği yerlerde konsolosluk açabilecektir.

  7- osmalı devleti rusya ya savaş tazminatı ödeyecektir.

  8- rusya savaş sırasında işgal ettiği eflak, boğdan, besarabya, gürcistan ve ege adaları osmanlı devleti ne geri verilecektir.
  3 ... matematik seven sozelci