1. 1.
    ne yazık ki 1940'lardan sonra hızlanan bir durumdur. Günümüzde yaşadığımız birçok sorunun sebebi aslında buradan kaynaklanmaktadır. özellikle yöneticilerin bu kadar rezil olması.
    4 ... anambunelan