1. 1.
    siyasi görüşüne ters düşen yorumu gören dar görüşlülerin yaptığı davranıştır.
    ... bakhele