1. 1.
  --spoiler--
  asıl adı Mikhael Kosses (kimi yerlerde mihail koses) başlangıçta Bizans imparatorluğu'nun hudut kale beylerinden olup Bilecik vilayetinin doğusunda ve inhisar ile Mihalgazi arasında bulunan Harmankaya(Hadrianoi) ve havalisinin beyiydi.

  Osmanlı tarihçilerine göre Eskişehir Türk beyiyle Osman Gazi arasındaki bir çarpışmada karşı tarafta bulunan Mihal Bey, esir düşmüş, Osman Bey bunun yiğitliğine karşılık kendisini serbest bıraktırmıştır. Mihal Bey, Osman Gazi ile dostane ilişkisi sebebiyle 1313'de müslüman olmuş, gerek kendisi ve gerek oğul ve torunları Osmanlı fetihlerinde önemli başarılar göstermişlerdir. Gazi Mihal Bey'in türbesi Mihalgazi beldesinin Ermenköy mevkiinde bulunmakta olup, ölüm tarihi belli değildir.
  --spoiler--
  vikipediden alıntıdır.

  (bkz: eksiklikleri giderelim).

  unlu akıncı ailelerindne birisi olan mihalogullarının atasıdır.

  (bkz: mihalogulları)
  1 ... mustaine
 2. 2.
  osmanlı devletinin kurucusu otman* bey'in en yakın arkadaşı, sırdaşı ve hatta savaş stratejileri üreten kurmay subayıdır.

  aşağıdaki hikaye de bunu teyit eder niteliktedir;

  " otman, Bir gün Köse Mihal'i çağırmış; " Tarakçı Yenicesi'ne hücum edelim deriz; sen ne dersin? " diyerek, O'nun onayına başvurmuş; Mihal'in, " Han'ım, Sorkun üzerine Sarıkaya'dan, Beştaş'tan geçelim ki, Sakarya Suyunu geçebilelim. " Mihal'in önerdiği güzergahı takip ettiler. Vardılar, Beştaş'ın Tekkesine kondular. Şeyhine sordular: 'Su geçit verir mi?' Şeyh: ' Allah'ın fazlı ile gazilere geçüttür ' dedi. Atlarının yemini kesip bindiler "
  2 ... liberalisticcommunist
 3. 3.
  osman gazi bir gün kardeşi gündüz bey ile birlikte inönü beyi'ne misafir gitmişlerdir. tekfurlardan biri bundan yararlanmak isteyip harmankaya tekfuru*'nu da yanına alıp, inönü beyi'nden osman bey'i istemişlerdir. bey ise mert biriydi ve teklife karşı çıktı. "ölürüm de osman bey'i düşmanlarına teslim etmem." osman bey bunu duyunca hemen adamlarıyla hisardan dışarı çıkıp cenk etmiştir. tekfur mağlup olarak kaçmıştır. ancak köse mihal* kaçmayı kendine yedirememiş ve esir düşmüştür. mertliğe ve yiğitliğe düşkün olan osman gazi, delikanlı bulmuştur ve serbest bırakmıştır köse mihal'i. köse mihal bundan sonra osman gazi'nin en yakın arkadaşı olmuştur. bu zat,daha sonraları, 1313 yılında müslüman olarak abdullah adını almıştır, yaptığı büyük hizmetlerden dolayı tarihteki yerini almıştır. osmanlı devleti'nin ilk devirlerinden onaltıncı yüzyılın ortalarına kadar türk ordusunun akıncı kuvvetlerinin mühim kısmına kumanda etmiş mihaloğulları'nın atasıdır.**

  edit: yanlış bilgi.
  ... coolgoose
 4. 4.
  http://books.google.com.t...lt&resnum=1#PPA156,M1
  ... protest sanayici
 5. 5.
  osmanlı beyliği zamanında müslüman olan bir rum beyi. osman gazi ve arkadaşlarıyla din değiştirmeden önce bile yanyana savaşmış, osman bey'in davetiyle kendi rızasıyla müslüman olmuştur.
  onun soyundan gelenler mihaloğlulları adını alarak, osmanlı da akıncı beyleri olmuşlardır.
  ... jen khan
 6. 6.
  talha uğurluel'in anlatımıyla osman gazi'nin yüksek şahsiyetinden etkilenerek samimi müslüman olarak osmanlı beyliği'ne çok faydalar sağlamıştır..

  müslüman olmadan önce doğu roma'nın doğuda sınır vilayeti olan bilecik tekfuru.

  insan köse mihal'i okuyunca diyor ki; osman gazi gibi insanlar ne büyük insanlarmış.. düzgün şahsiyetleriyle insanların müslüman olmasına sebep olmuşlar..

  bir de bize bak.. bizi gören dinden çıkar..

  nereden nereye??

  kaybedilen sadece toprak değil belkide..
  1 ... mehmedayaz
 7. 7.
  Osmanlı’nın ilk devşirmesi, yeniçeri ocağının kurucusu sayılabilecek kişi.

  Dünyanın görüp görebileceği en mert düşman, yenildiğinde tüm yoldaşları kendisini terkettiğinde dahi bir adım geri atmayan cesur insan.

  Müslüman olduktan sonra soyundan gelen mihloğlu ailesi yüzyıllar boyu Türk bürokrasisinin etkin ismi olmuştur.
  1 ... centurion
 8. 8.
  Geceleri gizli gizli istavroz çıkaranlardan olduğu söylense de oğulları torunları Osmanlı'nın uzun yıllar akıncı beyliğini yapmışlardır. Öyle ki bir dönem olmus mihaloğullarının Rumeli diyarlarına düzenledigi akınlara katılmak için o kadar Türkmen akıncı yazılmış ki akıncı beyleri hanedanın kendisinden güçlü hale gelmiş.

  Mihaloğulları bu denli güçlenirken devlet içinde Timur dört şehzadeyi birbirine düşman edip çekilmiş kendi yurduna, dört şehzade taht kavgası için bölününce mihaloğulları da şehzadeler arasında bölünmüşler.
  Mihaloğullarından Mehmet bey Musa Çelebi tarafında iken saltanat Mehmet Çelebi'ye geçince zindana atılmış. Mihaloğullarının da görünürde akıncılar arasında etkisi azaltılmış.

  Çelebi Mehmet'in oğlu Sultan Murad'ın başı düzmece Mustafa ile belaya girince, Rumeli akıncı beylerinin tamamina yakını şehzade Mustafa tarafında yer alınca Sultan Murad mihaloğulu mehmet beyden yardım istemiş. Mehmet bey Rumeli akıncı beylerinin karşısına çıkıp da ardim sıra dövüşmeyi özlemediniz mi deyince hepsi tekrar Sultan Murad saflarına geçip şehzade Mustafa'ya karşı savaşmışlar.
  Yıllarca zindanda kalsa bile kendini tanıtması yeterli olmuştur gazi Mehmet Bey'in tüm akıncıları peşinde toplaması için.
  Aynı savasta da ölmüştür.

  Zaten bir süre sonra da akıncılık bitmiş, mihaloğulları masaya tesbihlerini atmışlardır. Balkanlara yerleşip köprü cami filan yaptirmislardir.
  2 ... turkuaz haykiris