1. 1.
    homoseksüel olmasından mütevellit bilinen gerçektir. bilen bilir.
    ... enguruu