1. 1.
    garip bir durum sorunsalıdır. islam alimleri iyi bilir.
    ... erectof