1. 1.
    köpek sorunsalıdır. malum partili kitle iyi bilir.
    ... erectof