1. 1.
    az bilinen bir pet hayvani sahibi sorunsalıdir.
    1 ... erectof
  2. 2.
    Erectof un hesabı elegeçirilmiş herhalde.
    2 ... atlant isten gelenadam