1. 1.
    sünnet olurken toptan kestirip kurtulmak gibi bir anlayışın türemesi olasılığı muhtemel davranış biçimi.
    2 ... trda