1. 1.
    anglo-sakson hukukunda ayrı kıta avrupası hukunda ayrı anlama gelen hukuki terimdir.
    kıta avrupasında içtihad olarak algılanırken anglo-sakson hukukunda hukuk felsefesi veya bilim olarak geçer.anglo-sakson'da ise bunu analitik,sosyolojik,teorik olarak üçe ayırırlar.analitik sınıflandırmaya yönelik branştır.sosyolojik branşın zaten adı üstündedir hukukun toplum üzerindeki etkilerini konu edinir.teorik branş hukukun kritiğini, felsefesini ve politiğini yapmaktadır.*
    1 ... akrep