1. 896.
    Fikirler, silahlardan daha güçlüdür. Düşmanlarımıza silah sahibi olmaya izin vermeyiz; fikir sahibi olmalarına niye izin verelim?

    -Josef Stalin.

    josef vissaryonoviç çugaşvili stalin
    josef vissaryonoviç çugaşvili stalin
    ... imperium turcicum