1. 1.
    zekası, azmi ve çalışkanlığı ile kendime idol aldığım kişidir ayrıca.
    ... dendrobatidae
  2. 2.
    Tıbba çağ atlatmış nazi katliamcısı doktor kişisi.
    ... gokkurt