1. 1.
    Kendisinin targeryan olduğunu öğrenmesi sonucu vuku bulan olay...

    Kuzeyin tanıdığı tek kral kendisidir. Biran önce mazbata kendisine verilmedir...
    2 ... uzan yavrum geliyorum