japonun yılda 90 kg türkün 6 kg balık yemesi başlığına bugün entry girilmemiş.