1. 1.
    insanı kahkahaya boğan 2 kitledir.

    Her bir kitle diğer kitleyi, ikisini birleştiren bir çizgi doğrultusundaki bir kuvvet ile çeker.Bu kuvvet bu iki kitlenin çarpımıyla doğru orantılı, aralarındaki mesafenin karesi ile ters orantılıdır. Bu iki kitlenin zeka seviyelerinin ortalaması 10 üzeri eksi 24 sayısını bizlere verir. bu da birim olarak yoktogram ve kitle çekim kuvveti yasasını bizlere gösterir. Zekayla kalın.
    1 ... kobra nejdet