1. 1.
    gsz devi olduğundan kelli olan gercektir.
    ... erectof