1. 1.
    kemalizmin ilk kurbanlarından biri.
    1 ... jeffrey dahmer