1. 1.
    a vitamini derivesi. roaccutane isimli ilacin etken maddesi. sanildigi gibi kısırlıga yol açmaz. Teratojen oldugu için kullanım esnasında ve kullanımı takiben 3 ay boyunca gebe kalınmaması, depresyona meyilli hastalarda dikkatli kullanılması gereken, akneli hastalarda gerek lezyonlara, gerek akne skarlarına etki edebilmesi ile çığır açmış mucize ilaç. yan etkileri arasında deri ve mukozalarda kuruluk olabilir ancak bu yan etki nemlendiricilerin yogun kullanımı ile ortadan kaldırılabilir. kullanırken aylık hemogram ve kan lipidlerini de içeren rutin biyokimyasal testlerin yapılması önerilir. ortalama 4 hafta sonra etki göstermeye başladıgı gibi bazı hastalarda ilk ayın sonunda aknelerde alevlenme olabilmektedir. kilo başına 120-150 mg a ulaşılması hedeflenirken, bu kümülatif dozu 4-8 aya yaymak mümkündür. fakat tedavi ne kadar uzarsa aknenin rekürrens ihtimali de bir o kadar fazla olacaktır. istenilen, kısa sürede yüksek doz ile tedavidir. bu da yan etkileri tolere edemeyen bazı hastalarda mümkün olmayabilir. kümülatif doza ulaşmadan sonlandırılan tedavilerde hastalık rekürrensi muhtemeldir.
    3 -1 ... malign
  2. 2.
    şiddetli akne tedavilerinde kullanılan bir a vitamini türevidir.
    ... genc yazar