1. 1.
  (bkz: beni kategorize etme)
  -1 ... declion
 2. 2.
  Malum feminizm kadını "kendi başına bir varlık" olmaktan çıkartıp "kendi için bir varlık" kılmaya çalışan bir akımın adı. Cinsiyet ayrımcılığının beraberinde getirdiği sosyal yapıyı ortadan kaldıran bir hayat görüşüne sahipler. Kendi içlerinde bir çok kolları ve çeşitleri var. Liberal, kültürel, anarşist, marksist, varoluşçu, radikal, lezbiyen, ırkçı feminizm gibi. Her birinin neşet ettiği ülke, veya o ülkenin/coğrafyanın siyasi, sosyal ve kültürel şartlarına bağlı olarak temelde çıkış noktaları bir olsa da, aldıkları şekil değişiyor. Zaman zaman kendi aralarında fikri kavgaları da var bunların. Mesela, komünist ülkelerde yaygın olan marksist feminizm, cinsiyet ayrımcılığı düşüncelerini marksist ideolojinin de etkisiyle kapitalist düzen, sınıflı toplum ve ekonomi esasları üzerine oturtuyor. Liberal feminizm ise eğitimdeki fırsat eşitsizliğine. Birincilere göre kapitalist düzen ve sınıflı toplum yapısı son bulduğunda, ikincilere göre de eğitimde fırsat eşitliği sağlandığında cinsiyet ayrımcılığı ve bundan kaynaklanan sorunlar ortadan kalkacaktır.
  (bkz: feminizm)
  (bkz: radikal feminizm)
  (bkz: komünist)
  (bkz: lezbiyen)
  ... cutis marmorata
 3. 3.
  felsefenin tabiyatı gereği normal olan durumdur. felsefe bir şeyi bulmayı amaçlamaz o zaman bilim olurdu. heraklitos ne demiş. "Bir ırmakta iki defa yıkanmak imkansızdır çünkü su akmaktadır." herşey görecedir vs. vs. bunu uzatabiliriz. buna insan bencilliği de eklenince herkes ya da her grup kendi izmini oluşturacaktır.
  ... risorder pejmurder
 4. 4.
  (bkz: izmler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir)
  ... yarim