1. 1.
    toplumsal bazda incelediğimiz zaman iyi ve kötü kavramları dünya üzerinde değişkenlik göstermektedir ve bunlar arasındaki sınır gitgide azalmaktadır. globalizasyon denilen kavram dünya kültürlerini yok ettiği gibi iyi ve kötü arasındaki tanımı ve yaygınlığı da ciddi manada etkilemektedir. örneğin batılı toplumların kültürleri ve yaşayış biçimleri "doğru ve iyidir" algısı giderek artmaktadır. bunun en iyi örneklerini ise yayınlanan dizi ve filmler veriyor. bu nedenle, günümüzde, iyinin ve kötünün belirleyicisi medya unsurlarıdır diyebiliriz.
    ancak burada şöyle bir soru doğar: "medya fikirleri empoze etmek için kullanılan en iyi araçtır ve iyinin-kötünün belirleyicisi olmaktadır. peki onu kullanarak kendi fikirlerini dünyaya salan kişiler kimdir ve amaçları nedir?"
    ... bay polar