1. 1.
    atalarından kalan genetik mirastan dolayıdır. şayet yunanlıların ataları zamanında egeyi boydan boya yüzmüştü.
    8 -2 ... ragnaros