1. 1.
    Bu tipler tahmin ediyorum ki ahirette de arafta kalacaklardır. Tabi ahiret varsa.

    Biraz kötü, biraz iyi yap usta.

    işte bunlar hep insan.
    ... depres