1. 1.
    valla fark edilen durum.
    ... madlen dede
  2. 2.
    Net gerçek.
    ... premium sozluk hesabi