1. 1.
    valla fark edilen durum.
    ... madlen dede