1. 1.
    istanbul halkının çok çekmesine neden olmuştur!
    bilen bilir o dönemleri.
    ... jimmy tudeski