1. 1.
    ilki yobazlığa vurulmuş yetersiz bir darbe, ikincisi ise yeterli bir darbe.

    ilki faydasız fikirler ve hesapsızlıkla bilinmezliğe sürüklenmiş, ikincisi bir ülke kurmuştur.

    yine de köhne ve kokuşmuş osmanlıya vurulan bir darbe olması bakımından değerlidir.
    ... noxeca