1. 1.
  5 Nisan 1909 tarihinde kuruldu. Kurucuları arasında Süheyl Paşa, Mehmed Sadık, Ferik Rıza Paşa, said nursi, Derviş Vahdetî ve arkadaşları bulunuyordu. Cemiyetin kuruluşu Ayasofya Camiinde okutturulan mevlidle ilân edildi.
  Açılışta partinin kurucularından Derviş Vahdeti ile Said Nursi ateşli konuşmalar yapmışlardır.

  Ertesi gün, partinin yayın organı olan volkan gazetsi açılışı coşkuyla haber vermiş ve ilahi bir kalabalığın yeşil bayraklarla ayasofya meydanını doldurduğunu duyurmuştur. Gazetede bu satırların yer aldığı gün gazeteci hasan fehmi öldürülür.

  ittihat Terakki aleyhtarları ittihad-ı Muhammedî Cemiyeti etrafında toplandılar. Volkan ve Mizan gazeteleri tarafından ittihatçılara karşı şiddetli eleştiriler yöneltiliyordu. Sonunda bir ayaklanma patlak verdi.

  Ayasofya meydanında derviş vahdeti ve said nursi'nin konuşmalarıyla çoşkulanan halk da, diğer bütün ittihat karşıtları da 31 mart'ta yollardaydı.

  Avcı taburlarının da isyancılara katılmasıyla isyan büyüdü.
  Meclis basıldı. Bir milletvekili ve bir nazır öldürüldü.
  Padişah Abdülhamit sadrazam değiştirdi
  Hedef meşrutiyetti.

  Ancak selanik'teki ittihat ve teraki karargahı durumu öğrenince istanbul'a hareket ordusuyla gelerek isyanı bastırdı.

  Said Nursi , Divan-ı Harb-i Örfî isimli eserinde bu cemiyetin kuruluşu ve icraatlarıyla ilgili bazı düşüncelerini dile getirir.
  2 ... tel cambazi