1. 1.
    aziz milletimiz tarafından çok iyi bilinen bir gerçektir.
    1 -2 ... erectof