1. 1.
    Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin maliyetlerin gider haline getirilmesine denir.
    ... dark maul