1. 1.
    Bir Rum uzosuyla büyümüş zenci değildir.
    ... goodideas