1. 1.
    Kimse ile husumetin olmaz ise, öyle mis gibi şişe mantarıyla savaşırsın.

    Hay coğrafyamızı sökeyim.
    1 -1 ... lipsos