1. 1.
  kurtuluş savaşı esnasında kurulan;amacı tbmm nin otoritesine zarar veren ve karşı çıkanlara cezalarını vermek olan,oldukça da yararlı olmuş yargı organıdır.cumhuriyetin kuruluşundan atatürk ün ölümüne kadar olan hızlı gelişme sürecine de oldukça yardımı olmuştur.
  25 -31 ... disco inferno
 2. 2.
  istiklali sağlamış mahkemelermidir sorusunu sordurmuştur.
  (bkz: idam geri gelsin kampanyası)
  8 -8 ... 007
 3. 3.
  istiklal harbi zamanında kurulan isyancıları kesmek için kurulmuş antidemokratik mahkeme...
  12 -25 ... ben hakimim masum bey0
 4. 4.
  savaş halinde kurulmuş olan mahkemedir. amacı tbmm'ye karsı yürütülen calısmaları agır bir şekilde cezalandırarak diger olası karsıt calısmalara * göz dağı vermektir.
  8 -1 ... sephrenia
 5. 5.
  7 mart 1927'de görevlerine son verilerek kaldırılmışlardır. Kurulmasına olanak veren yasa ise, hayli gecikmiş olarak, ancak 1949 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.

  (bkz: kara kemal)
  5 -2 ... vernon sullivan
 6. 6.
  savaş ortamında ve tümüyle bir milletin hayatta kalma mücadelesi esnasında, halkın çoğunluğunun temsil edildiği meclis otoritesine karşı olan ve aleyhte eylem yapanlar, demokratik olarak cezalandırılması o günün şartlarında mümkün olmadığı için kurulmuş mahkemelerdir. Örneğin, eli silah tutan herkes askere alınırken birtakım cemaat mensupları müridlerini savaşa göndermek (şehitlik inançları pek kuvvetli değilmiş anlaşılan) istemediği için, veya milli mücadele mensuplarını vatan haini ilan eden padişah yanlıları, emperyalist devletler için casusluk faaliyetlerinde bulundukları için, bu mahkemelerin gazabına uğramıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra da bir müddet gerekli tutulmuştur, çünkü "o kafa" nın değişmeyeceği bizzat atatürk tarafından söylenmiştir. Önemli olan kılık kıyafetin değişmesi, şapkanın takılması değil, şapkanın içinin değişmesidir. Cumhuriyet karşıtı olmak doğrudan millet fenfaatlerine ters düştüğü için, demokrasiyi kurmak uğruna antidemokratik sayılabilecek cezaların verilmesi tarihin her döneminde, özellikle fransız devrimi'nde görülmüştür.
  17 -6 ... goksunv
 7. 7.
  son derece anlamlı bir isme sahip mahkeme şeklidir, ironiktir.

  (bkz: ya istiklal ya ölüm)
  14 -3 ... balyancho
 8. 8.
  bazı ölmüş kişileri mezarından çıkarıp tekrar astığı iddia edilen mahkeme şeklidir. emine şenlikoğlu maria kitabın da sert şekilde eleştirir bu mahkemeleri.
  8 -7 ... karpuzkabugu
 9. 9.
  Milli Mücadelenin başlangıcında gerek işgal güçlerinin gerekse istanbul hükümeti'nin kışkırtmasıyla pek çok isyan çıkartılmıştır. Bu isyanların ele başlarının ve kışkırtıcıların normal mahkemelerde yargılanmaları hem uzun sürmüş hemde caydırıcılığı olmamamıştır. Bunun üzerine T.B.M.M. devlete karşı işlenen suçları yargılayacak özel mahkemelerin kurulmasına karar vermiştir. Bu amaçla 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve 11 Eylül 1920 tarihinde Firariler Hakkında Kanun ile 14 bölgede istiklal mahkemeleri kurulmuştur. T.B.M.M. tarafından seçilen üçer üyeden oluşan mahkemeler bölge bölge dolaşarak yargılamalarda bulunmuşlardır.
  6 -1 ... bohemian rhapsody
 10. 10.
  31 Temmuz 1922 tarihli, istiklal Mahkemeleri Kanunu ile her mahkemeye bir savcı bir de yedek üye verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu mahkemelerde yargılamalar halka açık yapılır, iddialar ortaya atılır, Sanıkların savunmaları dinlenir ve karar verilirdi. idam ve ağır hapis cezalarının onayı TBMM.tarafından yapılırdı. Ceza onaylandıktan sonra derhal infaz edilirdi. Milli Mücadele dönemi boyunca üç sene içinde vatana ihanet, casusluk,bozgunculuk,kışkırtıcılık gibi suçlardan dolayı 1054 idam cezası verildi. 1786 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. 41768 kişi dayak gibi hafif cezalara çarptırılırken 11748 kişi beraat etti. (Fransız ihtilal Mahkemelerinin sadece 1793 yılı içinde verdiği idam cezası 70.000 dir.) Cumhuriyet ilanından sonra Şeyh Sait isyanının çıkması üzerine kabul edilen Takrir-i Sükun Kanunu ile Şark istiklal Mahkemesi ve istanbul istiklal Mahkemesi de kurulmuş ve rejime muhalefet edenler yargılanarak cezalandırılmışlardır.
  8 -2 ... bohemian rhapsody