1. 1.
    duygularına ve iradesine hakim olamayıp partneriyle istenmeyen şeyler yaşayan müslüman erkeğin din görevlisine sorusu.
    ... notrinova