1. 1.
  Güneş, ter, yeşillik ve deniz,
  Bölük bölük acıdan ve umuttan;
  Atalarımızındır bu toprak.
  Çiçeklerimizin kanımızın
  Ellerimizin semeresidir,
  Burası sevgili yurdumdur.

  KORO
  Çok yaşa şanlı yurdumuz!
  Mücadelemizin bayrağı
  Dalgalanmakta göklerde.
  ileri, düşman boyunduruğuna karşı!
  Biz kuracağız
  Barışı ve ilerleyişi
  Ölümsüz yurdumuzda!
  Barışı ve yükselişi
  Ölümsüz yurdumuzda!

  Dallar aynı köktendir,
  Gözlerde aynı ışık;
  Bu birliğimizin gücüdür!
  Deniz ve toprak,
  Şafak ve güneş gücümüzden doğan
  Semerenin şarkısını söylüyor!

  Amilcar CABRAL
  1 ... mulayim