1. 1.
  Artık yaşımız Kemal'e erdi sıralama değişmiş olabilir ama bizim zamanımızda sıralama şöyleydi.
  - Sarıgöl
  - Hacı Hüsrev
  -Tarlabaşı
  -Bağcılar.
  -1 ... sperm man