1. 1.
    türkiyenin resmi kayıtlı ve güncel yıllık gayri safi milli hasılasının 800 milyar dolar olduğu ve bunun yaklaşık 4 te 1 inin istanbula ait olduğu bilindiğine göre, akabinde hemen gayri resmi ve kayıt dışı paranın ne kadar olduğu sorusu akla gelmektedir. tahminim bu rakam senelik 500 milyar dolar civarındadır.
    1 ... gazeloglu