1. 1.
    istanbul teknik üniversitesi belediyeciliğe mi soyunmuş?
    ... talihsiz sokak kedisi