1. 1.
    yakın bir tarihte yapılması ümit edilen zirvedir. *
    ... compassrose